Byl zveřejněn první návrh zákona o zpracování osobních údajů

Byl zveřejněn první návrh zákona o zpracování osobních údajů

Změna zákona o ochraně osobních údajů

V druhé polovině srpna 2017 byl Ministerstvem vnitra jakožto překladatelem zveřejněn dlouho očekávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů. Tento zákon by měl nahradit dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a přizpůsobit tak českou legislativu GDPR, jehož účinnost se kvapem blíží.

V čem se návrh liší od orginálního znění?

Návrh zákona o zpracování osobních údajů mimo jiné definuje, kdo je veřejným subjektem (§ 13 návrhu), odlišně od GDPR upravuje věkovou hranici dítěte pro souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (§ 6) a také se zabývá přípustností zpracování osobních údajů pro novinářské účely (§ 15). V návrhu je také omezena horní hranice správní pokuty pro veřejnoprávní entity na 10 milionů Kč. Podstatná část návrhu zákona o zpracování osobních údajů je také věnována novému uspořádání Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento úřad by tak měl být dozorovým úřadem podle čl. 51 a násl. GDPR. Celý text návrhu zákona o zpracování osobních údajů, včetně důvodové zprávy a dalších souvisejících dokumentů, je možno nalézt zde.

Vzhledem k blížícím se parlamentním volbám se dá předpokládat, že návrh zákona o zpracování osobních údajů bude Poslanecké sněmovně předložen až po těchto volbách, na podzim 2017. Účinnosti by pak měl nabýt shodně s GDPR, tedy 25. května 2018.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *