Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

 

Jak nám mohou dotace pomoct s GDPR?

Cílem tohoto článku není zmapování všech dotačních titulů, ze kterých je možné GDPR financovat, ale pouze zahnat alespoň část chmur z čela vedoucích pracovníků, kteří budou povinni řešit a následně implementovat požadavky GDPR ve své organizaci.
GDPR (v plném znění General Data Protection Regulation) klade na subjekty jím zasažené nemalé personální, časové a samozřejmě i finanční nároky na zavedení požadavků tohoto nařízení do praxe. Každý dobrý hospodář obracející každou korunu své organizace je vystaven nikoli radostné otázce, jak bude kroky implementaci GDPR financovat.
Veřejnému sektoru se naštěstí otevírá prostor pro získání podpory např. z Integrovaného regionálního operačního programu zkráceně IROP, jehož prostřednictvím Ministerstvo pro místní rozvoj např. vyhlásilo průběžnou výzvu č. 10 „Kybernetická bezpečnost“, kdy oprávněnými žadateli jsou například organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Co spadá pod výzvu č. 10?

Jak jest na stránkách dotaceeu.cz krátce popsáno, ta uvedená výzva se týká zvýšení odolnosti takzvaných významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.
Mezi výhody této výzvy patří i možnost financování vedlejších nákladů, kam spadá i analýza současného stavu IT infrastruktury žadatele, ve výši až 15 % a již výše zmíněné nástroje pro ověřování identity uživatelů, kterého se GDPR týká.

Více o dotačním poradenství zde.

 

 

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *