Obce ve světle GDPR

GDPRLock

Jak velkého počtu subjektů se GDPR týká?

Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem existovalo k 27. 5. 2016 na území
České republiky 6259 obcí. Všechny tyto obce, stejně jako jiné subjekty, musí do 25. 5. 2017
připravit své systémy na účinnost nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Povinnosti obcí vyplývající z GDPR

Vzhledem k množství informací zpracovávaných obcemi a množství činností, které obce
provádějí (od činností prováděných v přenesené působnosti přes činnosti vykonávané v rámci
samostatné působnosti až po například zaměstnaneckou agendu), je pro obce nesmírně
důležité zmapovat, v jakých svých systémech provádí zpracování osobních údajů. Je nutné si
utřídit, na základě jakého zákonného důvodu tyto informace obce zpracovávají. Situace je zde
o to složitější, že obec je v některých případech správcem osobních údajů, kdežto v jiných
případech je pouhým zpracovatelem osobních údajů. Podle postavení obce – podle toho, zda
je správcem nebo zpracovatelem – se pak též liší povinnosti, které je podle GDPR povinna
dodržovat. Teprve po důkladné analýze současného stavu lze postupovat dál, tedy
implementovat nová řešení či postupy tak, aby bylo zpracování osobních údajů v souladu
s požadavky GDPR. To v praxi znamená, že i ta nejmenší obec musí udělat proaktivní kroky k souladu s GDPR.

Nepodceňte příchod GDPR

Na našich školeních se setkáváme často s tím, že zejména malé obce nemají personální
zázemí takové, aby byly schopny důkladnou analýzu současného stavu provést. Zároveň obce
zpravidla nemají finanční prostředky, aby si najali drahou externí společnost, která by tuto
analýzu provedla za ně, respektive by jim v této analýze pomohla. Naše společnost podává
takovýmto obcím pomocnou ruku, kdy svým klientům analyzuje současný stav a navrhne i
konkrétní řešení, jak souladu s GDPR docílit. Zároveň jsme schopni i proškolit Vaše zaměstnance nebo nabídnout odborný dozor v podobě externího DPO.

Máte-li zájem o naše služby, seznamte se s naší nabídkou zde.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *