Blog
Abyste byli připraveni.

 


Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

  Jak nám mohou dotace pomoct s GDPR? Cílem tohoto článku není zmapování všech dotačních titulů, ze kterých je možné GDPR financovat, ale pouze zahnat alespoň část chmur z čela vedoucích pracovníků, kteří budou povinni řešit a následně implementovat požadavky GDPR ve své organizaci. GDPR (v plném znění General Data Protection Regulation) klade na subjekty jím zasažené nemalé personální, časové a samozřejmě i finanční nároky...

Čtěte více


Byl zveřejněn první návrh zákona o zpracování osobních údajů

Byl zveřejněn první návrh zákona o zpracování osobních údajů

Změna zákona o ochraně osobních údajů V druhé polovině srpna 2017 byl Ministerstvem vnitra jakožto překladatelem zveřejněn dlouho očekávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů. Tento zákon by měl nahradit dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a přizpůsobit tak českou legislativu GDPR, jehož účinnost se kvapem blíží. V čem se návrh liší od orginálního znění? Návrh zákona o zpracování osobních údajů mimo jiné...

Čtěte více


Cloudové služby a GDPR

Cloudové služby a GDPR

Jaký je vztah cloudových služeb a GDPR? V našem blogu jsme se již opakovaně zabývali vztahem zdravotnictví a GDPR. V této souvislosti nás zaujal nedávný článek uveřejněný v Hospodářských novinách nazvaný „Všeobecná fakultní nemocnice jako první ve střední Evropě přesunula data do cloudu“. Vzhledem ke skutečnosti, že obliba cloudů u českých společností stoupá, jak vyplývá například i ze článku „Hlavní brzdou rozvoje cloudu zůstávají obavy o bezpečnost“,...

Čtěte více


Ilustrační foto

GDPR a Blesk

Za velké mediální pozornosti bulvárního časopisu Blesk, řešil se v roce 2004 spor vdovy po hokejovém trenérovi Ivanu Hlinkovi o přístup do zdravotnické dokumentace zemřelého. Důvodem bylo, že výslovné právo pacienta a pozůstalých nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si opisy, výpisy a kopie bylo zavedeno do zákona teprve o dva roky později. Dnešní legislativa, zavedená GDPR, je z hlediska subjektů osobních údajů velmi vstřícná. Je...

Čtěte více


Ilustrační foto

Nejistý osud GDPR ve zdravotnictví

Přestože dikce Obecného nařízení GDPR je vcelku striktní, praxe ordinací a nemocnic je mnohdy výrazně pozadu. Ochrana soukromí pacienta a jeho přístup k dokumentaci sice jsou ve zdravotnických předpisech zakotveny již dnes, ale praktické provedení je diskutabilní. Zdravotníci mají sklon přistupovat ke zdravotním údajům pacienta jako ke svým. Dodnes lze mezi staršími lékaři narazit na názor, že dokumentace je jejich „autorským dílem“ a že pacient...

Čtěte více


Page 2 of 3123

Široká nabídka seminářů

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, číslo akreditace: AK/I-32/2018, která Vám nabízí mnoho seminářů zaměřených na GDPR a DPO.


Přes překážky ke hvězdám.

Latinské přísloví -