Implementace
Abyste byli připraveni.

 


V rámci Implementace GDPR jsou definovány jednotlivé změny, které je třeba provést před nabytím účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ke dni 25. 5. 2018. Cílem tohoto návrhu nazývaného Implementace GDPR je podrobné stanovení dílčích úkolů a postupu jejich realizace pro dosažení souladu s GDPR ke stanovenému datu.

Implementace GDPR je pro každý subjekt stanovena zvlášť, a to dle požadavků a potřeb, každého jednotlivého subjektu, neboť každý subjekt využívá jiné IT systémy, programy, má rozdílný počet zaměstnanců, rozdílně archivuje svoje písemnosti, a tak dále.

Široká nabídka seminářů

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, číslo akreditace: AK/I-32/2018, která Vám nabízí mnoho seminářů zaměřených na GDPR a DPO.


Přes překážky ke hvězdám.

Latinské přísloví -