Náš tým
Náš tým

Ing. Vít Lidinský, Ph.D.

-----

Soudní znalec v oboru ekonomika a kybernetika. Bohatá vědecko-pedagogická (Česká zemědělská univerzita v Praze) a odborná praxe (technický ředitel Nowire CZ, s.r.o., ředitel úseku Provozních služeb ve Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p., různé vedoucí funkce ve veřejné správě). V současnosti Akreditovaný trenér pro portfolio kybernetické bezpečnosti (ISMS, RESILIA, ZKB, GDPR) a certifikovaná osoba pro následující odbornosti: ISMS Approved Trainer for ISO 27001 Internal Auditor, ISO 27001 Foundation, ISO 27001 Practitioner; ISO/IEC 27001 International Lead Auditor / Expert / Advisor; RESILIA™ Approved Trainer.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

-----

Docent a vědecký pracovník na ČVUT, který se zaměřuje na kybernetiku a informatiku se specializací umělé inteligence. Soudní znalec a člen Komory soudních znalců České republiky. Prošel řadou řídicích funkcí jak v akademické sféře (proděkan, prorektor VŠ), tak i v praxi (předseda správní rady akciové společnosti). V současnosti se zaměřuje na GDPR a přípravu DPO.

Ing. Radim Adam, CSc.

-----

Specialista na podnikové procesy, především pro oblasti pořizování, archivace, zabezpečení, analýzy a syntézy dat a informací. Řadu let působí jako nezávislý konzultant a lektor, tuto problematiku také přednáší na vysoké škole.

Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

-----

Docent a odborný asistent na ČVUT, se specializací na řízení a ekonomiku. Člen Masarykovy akademie práce. Zakladatel studijního předmětu Finanční účetnictví, který nadále vyvíjí. Přednášející na mnoha vysokých školách s mnohaletou praxí. Vlastník certifikátu pro interní audity a osvědčení kurzu projektového managementu se zaměřením ČSN ISO 10006:2004. Zkušenosti z praxe v oborech ekonom rozborář a vedoucí ekonom, podílel se na přípravách akreditovaných studijních plánů. Držitel ocenění Zvoníčkovy nadace. Autor mnoha učebních textů, knih a publikací, například se zaměřením na vnitropodnikové řízení. Nyní se soustředí na obor integrované ekonomiky.

Mgr. Linda Honskusová

-----

Odborná přednášející a konzultantka pro problematiku GDPR a kompetence DPO.

Několikaletá pedagogická praxe, absolventka kurzu CŽV akreditovaného MŠMT. Je členem realizačního týmu mezinárodního projektu Erasmus+ Science Visible (SciVis) a působila jako člen PR komise na UK PedF. Příležitostně působí také jako externí vědecký pracovník na VŠCHT.

Ing. Jiří Zumr

-----

Inženýr v oboru aplikovaná informatika s globálním zaměřením na výpočetní techniku. Vyučuje na několika vysokých školách a spolupracuje se společnostmi na řešení veškeré problematiky v oblasti IT. Člen Mensa ČR,

Mgr. Aleš Přichystal

-----

Odborník na přípravu a řízení projektů spolufinancovaných ze SIF se zaměřením na velké ICT projekty ústřední státní správy, včetně zajištění kybernetické bezpečnosti. Praxe vysokoškolského pedagoga, včetně řízení projektů na vysokých školách. Autor řady publikací a knih. Odborný garant a lektor mnoha kurzů pro státní správu a samosprávu.

Ing. Petr Rektorys

-----

Projektový manažer, Cyber Security konzultant, Solution Architekt se specializací na optimalizaci podnikových dat (integrace, zabezpečení, ochrana) a podnikových procesů.
Prošel řadou manažersko-technických pozic, především při vývoji a implementaci podnikových informačních systémů (ERP), optimalizaci podnikových procesů, návrhu architektury a zabezpečení dat.
V současné době se zaměřuje na implementaci GDPR, kde využívá své znalosti podnikových databázových struktur v ERP, implementace právních dokumentů do ICT (vč. smluv) a praxi v řízení rozsáhlých projektů. Poskytuje služby DPO jako součást implementace a souladu s GDPR.


Napsali o nás

Vážení, ráda bych Vám poděkovala za zprostředkování přednášky 19.5.2017. I když jsem kvůli povinnostem vůči studentům nemohla setrvat až do úplného konce, obě přednášky - výborně přednesené - pro mne představovaly velmi cenné informace. Budu se těšit do budoucna na nějaké další brisantní téma.

Testimonial JUDr. Z. P
JUDr. Z. P
advokát