Tag: dotace


Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

08

Zář 2017

Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

  Jak nám mohou dotace pomoct s GDPR? Cílem tohoto článku není zmapování všech dotačních titulů, ze kterých je možné GDPR financovat, ale pouze zahnat alespoň část chmur z čela vedoucích pracovníků, kteří budou povinni řešit a následně implementovat požadavky GDPR ve své organizaci. GDPR (v plném znění General Data Protection Regulation) klade na subjekty jím zasažené nemalé personální, časové a samozřejmě i finanční nároky...

Čtěte více...

Čtěte více