Tag: GDPR


Ilustrační foto

07

Pro 2017

České společnosti podceňují GDPR

Výsledky průzkumu: Na GDPR je připraveno pouze 4 % společností Společnosti se dle průzkumu aplikace SmartEmailing příchodu GDPR nebojí. Dle výsledku výzkumu se pak 33 % společností ani nechystá podniknout kroky k souladu s GDPR. Ty však kromě pomyslného klidu ze strany zákona mohou přinést i zajímavou konkurenční výhodu a to fakt, že data jejich zákazníků nebo uživatelů jsou zabezpečena a v souladu s Obecným...

Čtěte více...

Čtěte více


Seminář GDPR 14. 11. 2017

05

Lis 2017

Seminář GDPR 14. 11. 2017

Seminář GDPR tentokrát na téma e-shopy Dne 14. 11. 2017 pro Vás budeme ve spolupráci s Akademií DPO, z.s., Komorou certifikovaných pověřenců GDPR, z. s. a Vysokou školou podnikání a práva, a. s. pořádat úvodní školení GDPR určené pro e – shopy, jehož cílem bude seznámit Vás především se základní problematikou Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, porozumět jeho smyslu a požadavkům z něj plynoucím....

Čtěte více...

Čtěte více


GDPRLock

25

Říj 2017

Obce ve světle GDPR

Jak velkého počtu subjektů se GDPR týká? Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem existovalo k 27. 5. 2016 na území České republiky 6259 obcí. Všechny tyto obce, stejně jako jiné subjekty, musí do 25. 5. 2017 připravit své systémy na účinnost nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Povinnosti obcí vyplývající z GDPR Vzhledem k množství informací zpracovávaných obcemi a množství činností, které obce provádějí (od...

Čtěte více...

Čtěte více


GDPR EU

29

Zář 2017

GDPR – jak se na něj připravit?

Jak se nás dotkne GDPR? V České replice snad už není podnikatel, který by alespoň zmínkou neslyšel o nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). V praxi se často setkáváme především se dvěma druhy podnikatelů. První skupinou jsou ti, kteří tajně doufají, že se na ně GDPR nevztahuje, jelikož mají za to, že žádné osobní údaje nezpracovávají. Druhá skupina pak už je smířena s tím, že se na...

Čtěte více...

Čtěte více


Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

08

Zář 2017

Dotování implementace GDPR ve veřejném sektoru

  Jak nám mohou dotace pomoct s GDPR? Cílem tohoto článku není zmapování všech dotačních titulů, ze kterých je možné GDPR financovat, ale pouze zahnat alespoň část chmur z čela vedoucích pracovníků, kteří budou povinni řešit a následně implementovat požadavky GDPR ve své organizaci. GDPR (v plném znění General Data Protection Regulation) klade na subjekty jím zasažené nemalé personální, časové a samozřejmě i finanční nároky...

Čtěte více...

Čtěte více


Byl zveřejněn první návrh zákona o zpracování osobních údajů

31

Srp 2017

Byl zveřejněn první návrh zákona o zpracování osobních údajů

Změna zákona o ochraně osobních údajů V druhé polovině srpna 2017 byl Ministerstvem vnitra jakožto překladatelem zveřejněn dlouho očekávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů. Tento zákon by měl nahradit dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a přizpůsobit tak českou legislativu GDPR, jehož účinnost se kvapem blíží. V čem se návrh liší od orginálního znění? Návrh zákona o zpracování osobních údajů mimo jiné...

Čtěte více...

Čtěte více


Cloudové služby a GDPR

15

Srp 2017

Cloudové služby a GDPR

Jaký je vztah cloudových služeb a GDPR? V našem blogu jsme se již opakovaně zabývali vztahem zdravotnictví a GDPR. V této souvislosti nás zaujal nedávný článek uveřejněný v Hospodářských novinách nazvaný „Všeobecná fakultní nemocnice jako první ve střední Evropě přesunula data do cloudu“. Vzhledem ke skutečnosti, že obliba cloudů u českých společností stoupá, jak vyplývá například i ze článku „Hlavní brzdou rozvoje cloudu zůstávají obavy o bezpečnost“,...

Čtěte více...

Čtěte více


Ilustrační foto

11

Čvc 2017

GDPR a Blesk

Za velké mediální pozornosti bulvárního časopisu Blesk, řešil se v roce 2004 spor vdovy po hokejovém trenérovi Ivanu Hlinkovi o přístup do zdravotnické dokumentace zemřelého. Důvodem bylo, že výslovné právo pacienta a pozůstalých nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si opisy, výpisy a kopie bylo zavedeno do zákona teprve o dva roky později. Dnešní legislativa, zavedená GDPR, je z hlediska subjektů osobních údajů velmi vstřícná. Je...

Čtěte více...

Čtěte více


Ilustrační foto

03

Čvc 2017

Právo na opravu vadných osobních údajů

Odborná veřejnost se zájmem sledovala případ, který v minulosti řešila Česká lékařská komora. Šlo o záznam z akutního ošetření pacientky, která se dostavila do ordinace pořezaná a páchnoucí alkoholem. Lékař ji popsal jako opilou, pacientka však prokázala, že tomu tak nebylo. Pacientka byla abstinentka, která upadla s dárkovou lahví destilátu a pořezala se o střepy, žádný alkohol však prokazatelně nepožila a domáhala se po lékaři...

Čtěte více...

Čtěte více


Ilustrační foto

01

Čvc 2017

Výjimky při zpracování pro vědecké účely

Jednou ze základních zásad ochrany osobních údajů je princip účelovosti. S účinností GDPR bude možno data zpracovávat pouze za legitimním a evidentním účelem, k němuž byla získána. Otázkou je, co se stane, když takový účel pomine. V prvním přiblížení se předpokládá, že veškerá data, jejichž účel pominul, budou vymazána. Nicméně, správci či zpracovateli přesto zůstává poměrně široké spektrum možností, jak data ponechat a dále je...

Čtěte více...

Čtěte vícePage 1 of 212