Tag: lékařská dokumentace


Ilustrační foto

06

Čvc 2017

Nejistý osud GDPR ve zdravotnictví

Přestože dikce Obecného nařízení GDPR je vcelku striktní, praxe ordinací a nemocnic je mnohdy výrazně pozadu. Ochrana soukromí pacienta a jeho přístup k dokumentaci sice jsou ve zdravotnických předpisech zakotveny již dnes, ale praktické provedení je diskutabilní. Zdravotníci mají sklon přistupovat ke zdravotním údajům pacienta jako ke svým. Dodnes lze mezi staršími lékaři narazit na názor, že dokumentace je jejich „autorským dílem“ a že pacient...

Čtěte více...

Čtěte více