GDPR
GDPR
Jsme tu pro Vás
S námi to zvládnete

Abyste byli připraveni.

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, číslo akreditace: AK/I-32/2018.Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je nejdůležitější změnou ohledně ochrany osobních údajů za posledních 20 let. MY jsme tu proto, abyste VY byli připraveni.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) už platí a je závazné pro všechny země EU a v některých případech (např. dovozy a přeshraniční spolupráce) dokonce i mimo EU. Jeho účinnost v ČR začíná 25.5.2018. GDPR předepisuje nový způsob organizace práce s veškerými osobními údaji pro osoby a instituce, poskytuje mnohonásobně vyšší bezpečnost, ale také klade vyšší nároky na řízení společnosti – ruku v ruce s vysokými sankcemi za případná pochybení. GDPR se týká nejen státních a soukromých společností, ale i mnoha živnostníků.

V neposlední řadě k další zásadní změně patří povinné zřízení tzv. DPO (Data Protection Officer, pověřenec pro ochranu osobních údajů).   Úkolem DPO je uvést procesy v organizaci do souladu s GDPR a dohlížet na jejich soustavné dodržování. O složitosti této funkce svědčí například to, že jakýkoliv bezpečnostní incident musí být (pod vysokou sankcí) nahlášen Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozděli do 72 hodin (!) od jeho zjištění.

Naše společnost vám nabízí kvalifikovanou a všestrannou pomoc při plánování a realizaci organizačních i právních opatření tak, aby vaše společnost byla v souladu s GDPR.

Co je dle GDPR osobní údaj? Jakou zodpovědnost a které kompetence vyžaduje funkce DPO? Jaké povinnosti GDPR ukládá institucím a firmám? Jak GDPR ovlivní Vaši organizaci a jak se připravit? Vyberte si jeden z našich seminářů připravených našimi odborníky a právními poradci ve spolupráci s Akademií DPO, z. s. či Komorou certifikovaných pověřenců GDPR, z. s.


Zákon o ochraně osobních údajů v českém jazyce

(Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016-679)

Číst... (FAQ)

Stáhnout (PDF)

Široká nabídka seminářů

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, číslo akreditace: AK/I-32/2018, která
Vám nabízí mnoho seminářů zaměřených na GDPR a DPO.


Přes překážky ke hvězdám.

Latinské přísloví -