GDPR SYSTEMS
Podniková řešení pro ochranu soukromí

Ochrana Soukromí a GDPR

V dnešní digitální éře, kdy stále více informací a osobních údajů putuje po internetu, je ochrana soukromí a správa dat nezbytně důležitá. Evropská unie reagovala na tuto potřebu přijetím Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého jako GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupilo v platnost v roce 2018. GDPR stanovuje přísná pravidla pro zpracování osobních údajů a klade důraz na práva jednotlivců týkající se jejich soukromí. V tomto článku si přiblížíme klíčové pojmy týkající se ochrany dat a GDPR, a také se podíváme na některá technologická řešení, která pomáhají zajistit soukromí a dodržování těchto pravidel.

Slovníček

 • Ochrana osobních údajů: Opatření pro zajištění bezpečnosti a soukromí osobních údajů jednotlivců.
 • GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů v EU.
 • Zpracovatel údajů: Osoba nebo organizace zpracovávající osobní údaje na základě instrukcí správce.
 • Správce údajů: Osoba nebo organizace určující účely a způsoby zpracování osobních údajů.
 • Oprávněný zájem: Legitimní důvod pro zpracování osobních údajů, pokud nejsou porušena práva a zájmy subjektu údajů.
 • Souhlas subjektu údajů: Dobrovolný projev vůle, kterým subjekt uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Právo na zapomenutí: Právo subjektu údajů na vymazání svých osobních údajů ze systémů zpracovatele.
 • Databázové šifrování: Technika zabezpečení dat prostřednictvím jejich zakódování tak, aby byla nečitelná bez příslušného dešifrovacího klíče.

Technologická Řešení pro Ochranu Soukromí a GDPR

 1. Šifrování Dat: Šifrování je klíčovou technologií pro zabezpečení osobních údajů. Databázové šifrování umožňuje uchovávat data v zakódované formě a dešifrovat je pouze s povoleným přístupem. Tím je minimalizována pravděpodobnost, že by citlivé údaje byly kompromitovány v případě narušení systému.

 2. Anonymizace a Pseudonymizace: Anonymizace spočívá ve zpracování dat tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétní osoby. Pseudonymizace, na druhou stranu, nahrazuje klíčové identifikační údaje náhodnými hodnotami, což redukuje riziko spojené s identifikací.

 3. Správa Přístupových Práv: Technologie pro správu přístupových práv umožňují organizacím přidělovat a omezovat přístup k určitým datům na základě role a potřeb uživatelů. To je zvláště důležité pro dodržení zásady minimálního oprávnění.

 4. Monitorování Aktivit: Systémy monitorování aktivit sledují, jakým způsobem jsou data zpracovávána a kdo k nim má přístup. To umožňuje rychlou detekci a reakci na potenciální bezpečnostní hrozby.

 5. Dohled nad Daty: Nástroje pro dohled nad daty umožňují organizacím sledovat tok dat a identifikovat, jak jsou data shromažďována, ukládána a přenášena. Tím lze lépe reagovat na požadavky subjektů údajů.

 6. Automatizované Práva Subjektů Údajů: Technologická řešení mohou usnadnit správu práv subjektů údajů, jako je právo na přístup k datům nebo právo na vymazání. Automatizace tohoto procesu může organizacím ušetřit čas a zajišťuje, že práva subjektů jsou dodržena.

 7. Školení a Osvěta: Technologie nejsou účinné bez vědomostí a osvěty zaměstnanců. Školení v oblasti ochrany dat a GDPR je nezbytné pro správné pochopení a dodržování pravidel.

Copyright © 2023 GDPR Systems.cz
Podniková řešení pro ochranu soukromí bez cookies.