Nejistý osud GDPR ve zdravotnictví

Ilustrační foto

Přestože dikce Obecného nařízení GDPR je vcelku striktní, praxe ordinací a nemocnic je mnohdy výrazně pozadu. Ochrana soukromí pacienta a jeho přístup k dokumentaci sice jsou ve zdravotnických předpisech zakotveny již dnes, ale praktické provedení je diskutabilní.

Zdravotníci mají sklon přistupovat ke zdravotním údajům pacienta jako ke svým. Dodnes lze mezi staršími lékaři narazit na názor, že dokumentace je jejich „autorským dílem“ a že pacient ji nemá co požadovat, už vůbec ne pro účel stížnosti či sporu. Domoci se přístupu k dokumentaci z pohledu pacienta je složité či drahé, chtít její elektronickou podobu mnohdy nemožné. Návaznost předávání zdravotních dat mezi lékaři nefunguje, důsledkem jsou duplicity, omyly, v krajním případě dokonce může dojít k poškození pacienta.

V této situaci čeká příslušné pověřence ochrany osobních údajů velmi těžká práce. Jedna věc je totiž litera zákona, jiná věc je, jak ji naplnit. Běžný DPO totiž fakticky nemá prostředky k tomu, aby situaci vyřešil. Zvláště patrné to je v situaci, kdy (ze zcela pochopitelných důvodů) mnozí lékaři, především praktici, vůbec elektronickou formu záznamů nepoužívají. Pokud ano, tak údaje mají na vlastním, nijak nezabezpečeném notebooku. Být DPO ve zdravotnictví, to určitě není snadné.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *